สปอตสร้างเสริมสุขภาวะ
คุณเข้าชมเป็นคนที่
Warning: fopen(Number.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/health-promoting/public_html/index.php on line 371

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/health-promoting/public_html/index.php on line 372

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/health-promoting/public_html/index.php on line 373


โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชถัฏอุตรดิตถ์  โทร 0-5541-1096 ต่อ1665 โทรสาร 0-5541-6601  

ประมวลภาพ "โครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์การป้องกัน
การแพร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"
 
 ประมวลภาพวีดีทัศน์ มรอ.จัดงานสุขภาพดี ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์